Dôstojný život pre všetkých

súťaž pre fotografov a novinárov od 15. mája do 1. septembra 2016

pf1pf2
ppc1ppc2

Ceny pre víťazov venovali:

Súťaž organizuje Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO), Miletičova 7, 821 08 Bratislava, registračné číslo: OVVS/730/2003-TSK, tel.: 02 - 20 44 5255, www.mvro.sk.
Súťaž Dôstojný život pre všetkých je súčasťou európskeho projektu Európsky rok rozvoja 2015: Médiá pre rozvoj a projektu Budovanie kapacít rozvojových aktérov v kontexte medzinárodnej rozvojovej agendy po roku 2015 a prípravy na predsedníctvo SR v Rade EÚ podporeného z programu SlovakAid.