O súťaži

Téma súťaže Dôstojný život pre všetkých

Rozvojové reálie v slovách a obrazoch – reflexia globálnych prepojení v nespravodlivom svete.

Ľudia ešte aj dnes, v 21. storočí, umierajú hladom. Ešte aj dnes veľa ľudí nedokáže zaistiť svojim rodinám čo i len základné potreby napriek dlhým hodinám ťažkej práce v zdravie, či dokonca život ohrozujúcich podmienkach. Aj dnes prichádza veľa drobných farmárov o živobytie, lebo ešte aj dnes  ich pôdu zaberajú veľké pestovateľské spoločnosti.
Sú krajiny, v ktorých je negramotnosť ešte aj dnes bežným javom. Mnohé deti namiesto toho, aby chodili do školy, musia od útleho veku pracovať. Sú krajiny, ktorým ešte aj dnes akútne chýbajú lekári a učitelia. Nemajú na ich platy, lebo ešte aj dnes prichádzajú o obrovské čiastky kvôli daňovým únikom nadnárodných spoločností cez daňové raje do bohatých častí sveta.
Ešte aj dnes znamená žena v mnohých kútoch sveta oveľa menej než muž. A aj dnes existujú miesta so zničeným životným prostredím. Miesta, ktoré také za sebou zanechali tí, pre ktorých zisk znamená tú najvyššiu hodnotu.
Mnohých ľudí ešte aj dnes vyháňajú z ich domovov prírodné katastrofy či dopady klimatickej zmeny. No ešte viac ich musí utekať pred vojnovými konfliktami hnanými túžbou po moci či rozširovaní mocenského vplyvu. A tak sú ešte aj dnes nútení hľadať nejasnú budúcnosť v utečeneckých táboroch, či vydávať sa na riskantnú cestu do iných končín sveta.

Cieľ súťaže

Súťažné fotografie a textové príspevky majú vypovedať o nerovnostiach v súčasnom svete, o nerovných vzťahoch v ňom a o ich príčinách. Ale rovnako tak aj o snahe zmeniť ho na spravodlivejšie miesto pre všetkých.

Kto sa môže súťaže zúčastniť

Súťaž je určená pre novinárov a profesionálnych aj amatérskych fotografov s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky vo veku minimálne 18 rokov. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci organizátora a sponzorov súťaže.

Trvanie súťaže

Svoje súťažné príspevky, ktoré nie sú staršie ako 3 roky, môžete posielať od štvrtka 25. mája 2017 do piatka 15. septembra 2017.

Ako sa zapojiť do súťaže

Do súťaže sa môžete zapojiť: novinári prihlásením napísaného príbehu/článku a amatérski aj profesionálni fotografi prihlásením fotografie, ktoré vznikli počas/na základe návštevy krajiny uvedenej na OECD zozname prijímateľov oficiálnej rozvojovej pomoci, v interakcii s obyvateľom/obyvateľmi z týchto krajín, v prípade písaného príspevku aj na základe štúdia dostupných informácií, a ktoré sú v súlade s cieľom súťaže.

Ako prihlásiť príspevok

Predtým, ako prihlásite svoj súťažný príspevok,

1. si pozorne prečítajte štatút súťaže,
2. zaregistrujte sa,
3. keď dostanete potvrdenie o registrácii, prihláste svoj príspevok – fotografiu, alebo príbeh/článok.